Tag Archives: Buttolo Universal

Ako efektívne vábiť srnca na vábničkách?

Ako efektívne vábiť srnca na vábničkách?

Srnčia zver patrí medzi zver, ktorá sa dá pomerne jednoducho a účinne vábiť. Vábenie je v tomto prípade založené na takzvanej vnútrodruhovej komunikácii srnčej zveri medzi sebou a vychádza z niekoľkých najpoužívanejších zvukov. V dnešnom článku si predstavujeme niekoľko typov hlasových prejavov, ktoré sa vzájomne medzi sebou spájajú a správne používajú pri vábení. Každý umelo…

Ako správne vybrať vábničku na vábenie srncov?

Ako správne vybrať vábničku na vábenie srncov?

To, že poľovník si zakúpi vábničku, ešte neznamená, že sa okamžite stane aj úspešným lovcom a vábičom! Aby sa ním stal, musí sa v prvom rade naučiť správne napodobňovať hlasy srnčej zveri. Samozrejme bez dobrej vábničky, ktorá má výborné ladenie a dokonalú akustiku je to skoro nemožné. Bez toho, aby boli nami vydávané zvuky verné…

Účinné vábenie srnca na vábničkách

Účinné vábenie srnca na vábničkách

Srnčia zver patrí medzi zver,  ktorá sa dá  jednoducho a účinne vábiť. Vábenie je v tomto prípade založené na takzvanej vnútro druhovej komunikácií srnčej zveri  medzi sebou a vychádza z niekoľkých najpoužívanejších zvukov. V dnešnom článku si predstavíme niekoľko typov hlasových prejavov, ktoré sa vzájomne medzi sebou kombinujú a správne používajú pri vábení. Každý umelo imitovaný zvuk , ktorý…

Jednoduché vábenie srnca v praxi?

Jednoduché vábenie srnca v praxi?

Srnca v ruji je možné vábiť po celý deň a to hlavne na vrchole srnčej ruje. Dnešné klimatické  zmeny ovplyvňujú aj zver. Cez deň sú veľmi vysoké teploty a preto sa aktivita zveri začína posúvať do neskorších večerných, nočných alebo ranných hodín. Teploty sú nižšie a prejavy ruje sú oveľa intenzívnejšie. Tomuto aspektu by sme mali prispôsobiť…

Ako vybrať vábničku na vábenie srnca?

Ako vybrať vábničku na vábenie srnca?

Vábenie srncov je medzi poľovníkmi čoraz viac obľúbené a v praxi aj  používané. Musíme ale  poznamenať, že vábenie síce vyzerá veľmi jednoducho, ale nie je to celkom tak. Dobré a dokonalé vábenie spočíva hlavne v nácviku a tréningu. V tom nám môžu dopomôcť rôzne náučné videá a odborná literatúra, ale najlepšiu školu nám samozrejme poskytuje samotná príroda, kde musíme pozorne…

LOVTEK