ŠKOLA KYNOLÓGIE

Lovtek škola kynológie Vás naučí základy správneho výcviku poľovného psa. V spolupráci s dlhoročným kynológom Mgr. Jozefom Zatlukalom a inými odborníkmi na danú problematiku si predstavíme rôzne situácie pri výcviku psov. Pán Zatlukal je predsedom kynologickej komisie OPK P. Bystrica a podpredsedom KCHAJD pri SPZ. Má dlhoročné a bohaté skúsenosti s výcvikom a chovom poľovných psov. Je aktívnym rozhodcom z výkonu a dlhoročným chovateľom plemena AJD.

Jednotlivo si budeme predstavovať rôzne disciplíny a taktiež individuálnu prípravu psov na rôzne skúšky poľovnej upotrebiteľnosti. V nasledujúcich krokoch si rozoberieme rôzne série a inštruktáže, ktoré sú potrebné pre výcvik psa. Tieto rady a videá môžu byť nápomocné pri výcviku psov a, to hlavne mladým a menej skúseným kolegom kynológom

Sleduje náš kanál na YouTube