Cenník služieb

Nastavenie fotopasce zakúpenej v LOVTEKu 10 Euro s DPH
Nastavenie fotopasce nezakúpenej v LOVTEKu 20 Euro s DPH
Testovanie fotopasce 20 Euro s DPH
Nastavenie optických digitálnych zariadení 10 Euro s DPH
Nastavenie elektronických zariadení zakúpených v LOVTEKu 10 Euro s DPH
Aktualizácia FW optických digitálnych zariadení 10 Euro s DPH
Nastrelenie optiky, zbrane na strelnici 25 Euro s DPH
Nastrelenie optiky, vzduchovky, airsoft na strelnici 15 Euro s DPH
Čistenie optiky 10 Euro s DPH
Predvedenie tovaru mimo prevádzky LOVTEKu dohodou