Jednoduché vábenie srnca v praxi?

Jednoduché vábenie srnca v praxi?

Srnca v ruji je možné vábiť po celý deň a to hlavne na vrchole srnčej ruje. Dnešné klimatické  zmeny ovplyvňujú aj zver. Cez deň sú veľmi vysoké teploty a preto sa aktivita zveri začína posúvať do neskorších večerných, nočných alebo ranných hodín. Teploty sú nižšie a prejavy ruje sú oveľa intenzívnejšie. Tomuto aspektu by sme mali prispôsobiť aj  našu snahu pri vábení tejto zveri.

Priebeh ruje sa tak isto veľmi zmení pri rapídnom ochladení a daždivom počasí. Vtedy sa diametrálne zmení aj  tlak vo vzduchu, na ktorý zver na rozdiel od nás veľmi prudko reaguje. Vtedy prebieha ruja skôr v lesných porastoch a tam by sme mali obrátiť aj svoju pozornosť. Aké je jednoduché vábenie srnca v praxi?

Jednoduché vábenie srnca v praxi?

Overené  tóny pri vábení

Aké je jednoduché vábenie srnca v praxi? Pre vábenie srncov je vypracovaný všeobecný návod, ktorý vyzerá nasledovne. Najskôr musíme prísť v predstihu a tichosti na  stanovište. Pohodlne sa usadíme a  vyčkáme asi 30 minút v pokoji. Potom začneme s jednoduchým vábením s 1 slohou.

1.sloha: 

Začneme prvou slohou so zvukmi, kedy použijeme fi fi fi fi do rôznych smerov a potom nasleduje zvuk pia-pia-pia-pia-pia-pia. Teraz musíme vyčkať asi 6 minút v pokoji.

2.sloha: 

Ak sa nič nedeje, tak použijeme druhú slohu fi-fi fi-fi fi-fi a potom zvuk PIA-PIA-PIA-PIA-PIA-PIA. Tento zvuk je typickým zvukom, ktorým sa ozýva srna, ktorú naháňa srnec. Opäť počkáme asi 6 až 12 minút.


3.sloha:

 Ak sme sa ani teraz nestretli so žiadnou odozvou, použijeme tretie slohu, a to so zvukmi PIA-PIA-PIA-PIA-PIA-PIA-PIA-PIA-PIA-PIA, ale s väčším dôrazom a razanciou.

4.sloha: 

Pokiaľ nebola ani teraz žiadna reakcia pristúpime ku slohe štvrtej. Tu začíname s PIA-PIA-PIA a potom použijeme zvuky píííííä-PIA-píííííä-píííííä-PIA-fi. Dlhé zvuky vyjadrujú úzkostlivé pískanie srny, na ktorú nalieha alebo ju prenasleduje srnec a často ju nevyberaným spôsobom drží vo svojom teritóriu. Opäť budeme čakať zhruba 8 minút.


5.sloha:

 Ak nie sme ani teraz úspešní pristúpime k poslednej piatej slohe. Začneme fi-fi-fi-fi, potom nasleduje PIA-PIA-PIA-PIA-PIA, potom píääää, píääää (geschrei), PIII, fi. Teraz počkáme o niečo dlhšie, pretože staršie srnce prichádzajú pomalšie a sú oveľa obozretnejšie. Piata sloha je pre srnca slohou, ktorá je najviac provokujúca. Toto je spôsobené vďaka zvuku Geschrei. To je slastný  zvuk, ktorým sa srna ozýva pri párení so srncom.

Jednoduché vábenie srnca v praxi?

Pauzy medzi jednotlivými tónmi nemôžu byť  nikdy rovnaké a  musíme ich modulovať v dlani tak, aby boli čo najviac reálne. V žiadnom prípade nevadí pokiaľ sú tóny hlasnejšie. Máme totiž tendenciu napodobňovať zvuky, ktoré počujeme. Háčik je v tom, že tieto zvuky sú už zoslabené vzdialenosťou, ktorou k nám dorazí naspäť. V závere môžeme teda skonštatovať, že celý proces graduje až k vrcholu. Preto nie je vhodné začať ihneď s piatou slohou, ale musíme vábiť postupne.

V ponuke máme až 17 rôznych druhov vábničiek na srnca. U nás nájdete najväčší výber vábničiek nielen na srnčiu zver na Slovensku. V prípade akýkoľvek otázok, neváhajte nás kontaktovať na tel. čísle 0915 102 107 alebo prostredníctvom nášho webu: WWW.LOVTEK.SK

LOVTEK