Záchrana srnčiat pred kosbou

Záchrana šrnčiat pred kosbou

Srny kladú srnčatá v mesiacoch máj a jún. Ich škvrnitá srsť v kombinácii s ich prirodzeným prikrčením vo vysokej tráve spôsobuje, že srnčatá sú pre dravcov takmer neviditeľné a chránené. Srnčatá sú spočiatku bez zápachu a preto ich necháva srna samé v úkrytoch. Navštevuje ich len vtedy, keď im dá cicať mlieko, aby na ne zbytočne neupozorňovala pred možným nebezpečenstvom .  Až po niekoľkých týždňoch sú srnčatá dostatočne silné, aby natrvalo nasledovali svoju matku. Bohužiaľ táto stratégia ich neuchráni pred poľonohospodárom a jeho kosačkou. V prvom rade je potrená kooperácia poľnohospodárov a poľovníkov. Spoluprácou a prevenciou može záchrana šrnčiat pred kosbou dosahovať veľmi dobré výsledky.

Záchrana šrnčiat pred kosbou

Keďže prvá kosba prebieha v rovnakom čase ako čas kladenia srnčiat, odhaduje sa, že kosačky ročne zabijú až tisíce srnčiat . Aby straty pri kosení boli čo najnižšie, je veľmi dôležitá dobrá spolupráca medzi poľnohospodárom a poľovníkom. Mnoho farmárov, poľovníkov a dobrovoľnkov spolupracuje na záchrane srnčiat už roky. Taktiež je dostupná aplikácia, poskytnutá Slovenskou poľovníckou komorou a OZ ZELEŇ, ktorá slúži na elektronické ohlasovanie termínov kosby jarných krmovín poľnohospodármi, notifikáciu registrovaných užívateľov (poľovníkov aj dobrovoľníkov) o pripravovaných preventívnych akciách ŽIVÁ LÚKA ONLINE

Záchrana šrnčiat pred kosbou

Kde je veľké nebezpečenstvo?

Srny kladú svoje srnčatá hlavne do vysokej trávy. Keď sa blížia termíny kosenia mali by sme pozorne pozorovať srny v danej lokalite. Pri pozorovaní vieme, či navštevuje pravidelne niektoré oblasti, či má srnča a ako reaguje.  To nám môže poskytnúť cenné informácie o tom, či na danej parcele je potrebné očakávať výskyt srnčiat .

Potom existuje niekoľko metód na záchranu srnčiat. Ich implementácia je jednoduchá a ich vplyv môže byť obrovský. Dôležitý je správne načasovanie, inak nebudú mať efekt.

Záchrana šrnčiat pred kosbou

Metódy záchrany

Na záchranu srnčiat sa používa mnoho rôznych opatrení. Niektoré sa dajú ľahko implementovať, iné sa spoliehajú na špecializovanú technológiu a vyžadujú určitú odbornú zručnosť.

Tesne pred kosením je najlepší čas dostať srnčatá z nebezpečnej oblasti. Prechádzanie lúkami a dodatočné niekoľko dní pred termínom kosenia nemá vplyv. Srna po jednom alebo viacerých dňoch privádza svoje srnčence späť na lúku.

Večer pred kosením prechádzate okraje lúky so psom. Pes zanecháva vôňu, ktorá srny znepokojuje. Dôležité: Pes musí byť na vodítku alebo vôdzke. Nemal by mať možnosť priblížiť sa k srnčatám alebo iným voľne žijúcim zvieratám. Na takúto prevenciu je ideálny stavač.

Deň pred kosením je možnosť pokosiť pás na okraji poľa. Srna toto kosenie vníma ako vyrušovanie a môže tak preniesť svoje srnčatá inam.

Plašiče

Deň pred kosením môžete postaviť strašiaky, palice s igelitovými vreckami, plachty a podobne. Rovnaký účinok majú aj modernejšie plašice a rušičky, ktoré v nepravidelných intervaloch rôzne blikajú a vydávajú zvuky.  Nepravidelné rušivé faktory srnu znervózňujú a z úkrytu si vynáša srnča. Najlepší efekt s dosahuje a pri kombinácí zvukových, svetelných a farebných efektov, ako aj vôní. Existujú na to profesionálne prístroje za relatívne nízku cenu.

Ľudské rojnice a vyhľadávanie

V deň kosenia sa na ploche určenej na kosenie systematicky vyhľadávajú srnčatá. Tu sa stretáva čo najviac pomocníkov, aby v pravidelných intervaloch prehľadávali celý priestor , kde môžu byť srnčatá . Keďže srnčatá sú dobre ukryté vo vysokej tráve, vzdialenosť medzi hľadajúcimi by nemala byť príliš veľká (1-2 metre). Aj keď je metóda pracná a časovo náročná je jedna z najúčinnejších .  Poľvníci a dobrovoľníci musia byť dobre organizovaní pred kosbou. Pri tejto metóde sa na pomoc použivajú aj poľovne upotrebiteľné plemená psov , hlavne stavače a sliediče.

Kosenie šetrné k prírode

Pre kosenie šetrné k divej zveri platí: Kosenie sa vykonáva vždy zvnútra von alebo z jednej strany na druhú alebo od cesty smerom k lesu. To ponecháva únikovú cestu pre voľne žijúce zvieratá. Ak naopak kosíte zvonku dovnútra, zvieratá budú utekať stále ďalej a ďalej do stredu lúky. Nakoniec je aj tento kus pokosený a riziko skosenia je vysoké.

Mnohé zvieratá spočiatku utekajú len do najbližšieho krytu. Najmä srny a králiky sa vždy skryjú do úkrytov na tak dlho, ako je to možné, kým sa odvážia ujsť do otvoreného priestoru. Preto je dôležitý aj smer kosenia. Ak začnete kosiť zvnútra von, zvieratá v kryte sa môžu dostať von z nebezpečnej oblasti. Ak lúku lemuje cesta, mali by ste začať kosiť z kraja cesty. Existujú aj ultrazvukové zariadenia, ktoré sa dajú namontovať na kosačku a varujú farmára alebo divú zver pred blížiacou sa katastrofou.
Žiaľ, toto opatrenie nie je dostatočne efektívne na záchranu veľmi mladých srnčiat, ktoré pri ohrození len kačajú a neutekajú.

Záchrana šrnčiat pred kosbou

Správna manipulácia s nájdenými srnčatami

Ak sa nájde srnča, malo by byť odstránené z nebezpečnej oblasti bez priameho fyzického kontaktu. Trsy trávy sú skvelé na maskovanie ľudského pachu pri zbere srnčiat. Aby srnčatá neutiekli späť na lúku, mali by byť zaistené v prepravke alebo boxe , kým nebude parcela pokosená.

  • Srnčiat sa nikdy nedotýkajte holými rukami. Rukavice alebo husté trsy trávy zabraňujú prenosu ľudského pachu .
  • Zaistite srnčatá do krabice a umiestnite ich na okraj lúky. Krabica musí byť vybavená vetracími otvormi a chránená pred slnkom. 
  • Dá sa použiť čokoľvek, čo slúži svojmu účelu: jednoduché boxy na ovocie, koše na bielizeň, boxy na prepravu mačiek a pod.
  • Po pokosení treba srnča ihneď opäť vypustiť . Srna nie je nikdy ďaleko a zdvihne si ho
Záchrana šrnčiat pred kosbou

„To, ako sa staráme o prírodu a zvieratá bude zrkadlom toho, čo zanecháme pre budúce generácie

Aplikácia, ktorá slúži na elektronické ohlasovanie termínov kosby ŽIVÁ LÚKA ONLINE

LOVTEK