Prečo sú kvetinové políčka v krajine dôležité ?

Prečo sú kvetinové políčka v krajine dôležité ?

Pred zodpovedaním otázky, prečo má zmysel vytvárať kvetinové polia, si treba najskôr stručne vysvetliť, čo vlastne sú. Kvetinové políčka sú špeciálne vytvorené plochy (nazývané aj kvitnúce plochy), na ktorých rastie množstvo rôznych kvitnúcich rastlín, ktoré sú dôležitým zdrojom potravy pre včely a iné druhy hmyzu alebo divej zveri. Preto sa takéto oblasti často označujú ako včelie pastviny. Kvitnutie kvetov obsiahnutých v pásoch často trvá až do skorej jesene. Okrem krásneho vzhľadu ponúkajú kvitnúce plochy oveľa viac, a to najmä podporu biologickej diverzity v poľnohospodárskej krajine.

Prečo sú kvetinové políčka v krajine dôležité ?

Dôležitý zdroj potravy

Kvetinové polia podporujú hmyz a slúžia najmä v štrukturálne chudobných poľnohospodárskych krajinách. Tento dôležitý zdroj potravy je dôležitý pre širokú škálu druhov včiel, iného hmyzu a živočíchov, ktoré navštevujú tieto plochy.

Mnohým včelám hrozí vyhynutie. Najmä v lete početnému hmyzu v blízkosti intenzívne využívanej ornej pôdy chýbajú kvitnúce rastliny poskytujúce potravu. Z tohto dôvodu je v súčasnosti polovica známych druhov včiel ohrozená vyhynutím.

Vytvorením kvitnúcich plôch poľonohospodári a farmári aktívne prispievajú k  ich prežitiu a následne aj k zachovaniu mnohých druhov hmyzu  . Ten zasa poskytuje bohatú potravinovú ponuku pre vtáctvo pozostávajúcej zo širokej škály hmyzu a semien rastlín. Trvalkové kvetinové pásy ponúkajú pastvu pre rôzne divé zvieratá, ako napríklad srnčiu zver, vysokú zver alebo drobnú zver.

Prečo sú kvetinové políčka v krajine dôležité ?

Kvitnúca oblasť pre život a útočisko

Kvetinové polia ponúkajú  množstvu hmyzu, vtákom, malým zvieratám a tiež drobnej zveri vhodné miesto pre život a útočisko. Pestovanie takýchto kvitnúcich pastevných zmesí hmyzu vytvára cenné biotopy , ktorý by bez takýchto kvitnúcich plôch nemal v dnešnej intenzívne využívanej kultúrnej krajine veľkú šancu na prežitie. Najmä trvalkové kvetinové pásy ponúkajú cenné krytie pre početné voľne žijúce zvieratá, ako sú bažanty, králiky a jelene.

Pozemné hniezdiace vtáky si dokonca sami vyberajú kvitnúce pásy ako hniezdisko. Pokiaľ sú kvitnúce plochy nerušené a majú veľmi štrukturálne bohatú rastlinnú populáciu. Keďže rastliny v kvitnúcich pásoch pôsobia ako izolačná vrstva medzi snehom a zemou dokonale poskytuje živočíchom, ktoré prezimujú v zemi, ochranu pred chladom a mrazom. Kvitnúce plochy v zime slúžia aj ako kryt pre mnohé divé zvieratá a drobnú zver.

Dôležité je, aby vegetácia nebola príliš hustá, aby bolo možné poskytnúť zveri dostatočné krytie. Na rozdiel od poľa  je tu žiaduci riedky kmeň rastlín, vrátane dier vo vegetácii  a holých kúskov pôdy. Pretože všetky tieto podmienky sú potrebné na to, aby sa zvieratá cítili pohodlne a položili základy ich ochrany.

Podpora ekosystému

Okrem už spomínaných funkcií prispievajú kvetinové pásy aj k podpore ekosystémových služieb, akými sú  opeľovanie a regulácia chorôb, či škodlivých organizmov  . Okrem toho sa larvy niektorých druhov opeľovačov živia voškami, čím pôsobia ako  prirodzení ničitelia škodcov . Patria sem aj rôzne parazitické osy, pavúky a dravé chrobáky.

Vyššie spomenuté prirodzené hubiče škodcov sú preukázateľne bežnejšie na poliach s priľahlými kvetinovými pásmi ako na poliach bez zodpovedajúcich kvitnúcich rastlín v bezprostrednej blízkosti.

FUNKCIE KVETINOVÝCH PÁSOV A KVETINOVÝCH PLÔCH

  • Podpora biodiverzity v poľnohospodárskej krajine a ochrana druhov
  • Vytvorenie biotopu a útočiska pre množstvo zvierat a rastlín
  • Boj proti škodcom užitočným hmyzom z kvitnúcich pásov
  • Celoročná ochrana proti erózii
  • Zvýšenie kvality života a rekreačnej hodnoty krajiny
  • Ochrana povrchových a podzemných vôd
  • Možnosť prezimovania pre početné tvory
  • Podpora rozmanitosti a ochrany druhov
  • Kvitnúce pásy a kvitnúce plochy tak slúžia  biodiverzite, druhovej ochrane a diverzite biotopov

To, ako budú úprospešné kvetinové pásy a kvitnúce oblasti k podpore biodiverzity, závisí od  mnohých faktorov  . Dôležitý je napríklad výber správneho miesta a vhodných kvetinových zmesí, starostlivá príprava vhodnej plochy, výber vhodného spôsobu výsevu a správnej starostlivosti.

Na trh vám prinášame široké portfólio zmesí a miešaniek vhodných pre tvorbu kvetinových políčok a voľne žijúcu zver. Zmesi sú určené pre našu geografickú polohu do nížinatých a horských oblastí. Osivá sú prispôsobené k potrebám výsevu . V prípade akýkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0915 102 107 alebo si pozrite ponuku na WWW.LOVTEK.SK

LOVTEK