Biopásy – nádej pomoci pre drobnú zver

Biopásy – nádej pomoci pre drobnú zver

Od roku 2023 sa intenzívne skloňuje slovo biopásy. Aj keď dotačný titul z EÚ pod gesciou MPRV SR tu bol už v roku 2014-2020, nebol o neho zo strany poľnohospodárov veľký záujem. S novou Spoločnou poľnohospodárskou politikou 2023-2027 sa viac-menej nanútila tvorba biopásov a medzí pod rúškom vyšších dotácií na plochu. No aj keď zapojenosť poľnohospodárskych subjektov je na úrovni 85%, práve tých 15 percent je v oblastiach, kde sú CHVÚ alebo chýbajú na intenzívne obhospodarovanej ploche Podunajskej nížiny a špecificky Trnavskej tabule.

Tam, kde sa biopásy realizovali, sú výraznou pomocou pre malú zver a faunu poľnohospodárskej krajiny. No nie sú všeliekom. Netreba zabúdať, že počas zberu plodín dochádza k stresovej situácii, kedy rapídne ubudne krytu pre malú zver, a následná koncentrácia do biopásov môže spôsobiť diskomfort až stres, a potravinovú konkurenciu rôznych druhov. Zároveň sa stupňuje predačný tlak, nakoľko jediné ostrovy krytu pochopiteľne priťahujú aj predátory. Následná migrácia na iné lokality sa odráža vo vyšších úhynoch na cestných komunikáciách. Krajina hold dokáže uživiť len toľko jedincov daného druhu, koľko priestoru im je poskytnutého s ohľadom na teritorialitu a schopnosti spolunažívania.

Obdobne je to s potravinovými možnosťami. V prípade, že ubudne zelene alebo plodín, vhodných na konzumáciu pre zver, je vhodné sa zamyslieť nad krikrmovaním vo forme vhodnej pre malú zver a tak, aby sa zamedzilo kolonizácii kŕmneho zariadenia hlodavcami. Zabudnime na klasické násypce, kde sa vysype mech jadra a je vybavené. Sú rôzne efektívnejšie spôsoby s presne cieleným spôsobom podávania krmiva vybraným druhom zveri, ktoré nebudú tŕňom v oku neprajnej loby, brojacej proti poľovníkom za prikrmovanie bez rozdielu, či sa jedná o vnadisko, krmelisko alebo násypec pre malú zver mimo dosahu raticovej zveri.

Biopásy – nádej pomoci pre drobnú zver

Ďalším faktorom, ktorý biopásy výrazne neriešia je dostupnosť vody v krajine. Rosa v letných mesiacoch (takmer už od jari) nebýva tak intenzívna, aby poskytla dostatok vlahy na pokrytie potrieb zveri v krajine. Preto je potreba dobudovávať, najmä v poľnohospodárskej krajine umelé zdroje vody pre zver, a pravideľne ich dopĺňať. V krajine, kde chýbajú krajinotvorné prvky je samozrejme veľmi obtiažne umiestniť napájačky na vodu, nakoľko v otvorenej krajne bez tieňa a krytu dochádza v letných mesiacoch k enormnému odparu vody a k jej prehrievaniu. V tomto opäť vedia byť čiastočne nápomocné biopásy, kedy sa dá do biopásu umiestniť napájačka, ktorá je čiastočne krytá a v kombinácii s už existujúcimi napájačkami sa zahustí ich koncentrácia na danej ploche. No treba pamätať, že obojstranná, ak nie dohoda, tak aspoň informovanosť medzi poľovníkmi a poľnohospodármi by mala byť aj v tomto prípade, aby pri prácach na biopáse v rámci dovolených pravidiel nedošlo k poškodeniu napájačky alebo poľnohospodárskeho stroja. Preto je vhodné napájačku označiť kolíkmi na oboch stranách.

Biopásy – nádej pomoci pre drobnú zver

Nesmieme zabúdať na fakt, že biopásy nie sú poľné cesty. PPA kontroluje ich stav podľa satelitných snímok, a je vyslovenene zakázaný prejazd cez biopásy okrem obvyklých miest, a teda na okrajoch, kde by sa technika inak musela zložito točiť. Následne dochádza ku kráteniu platieb poľnohospodárom, čo spôsobuje len komplikácie aj vo vzťahu k poľovníkom a taktiež vo vzťahu k realizácii biopásov a neprodukčných prvkov zelene v krajine.


Existencia biopásov však nemení nič na fakte, že sú len dočasné. Je otázkou času, kedy a či sa podmienky pre poľnohospodárov zmenia, prestanú byť ekonomicky výhodné alebo sa skomplikujú tak, že tvorba biopásov nebude pre nich zaujímavá. Preto by sa mali jednotlivci a skupiny poľovníkov zamyslieť nad tým, či nie je vhodné doplniť neprodukčnú zeleň v chotári tým, že si scelia pôdu, ktorej sú vlastníkmi, a miesto poberania naturálií od poľnohospodárskeho podniku vo forme krmiva pre zver( ktorej ubúda pre nevhodné biotopy), vyčleniť pôdu na tvorbu neprodukčnej plochy (aj produkčnej, napr. na pestovanie kukurice/prosa, ktorá sa z časti nechá ako kryt a potrava na zimu pre zver) a vytvoriť podmienky pre zver, aby prosperovala. Z praxe vieme, že takéto formy pomoci v krajine sa dajú a aj sa realizujú, len samozrejme úvodné kroky sú niekedy na dlhšiu diskusiu a management. Ale ide to.


V ponuke firmy Lovtek s.r.o. nájdete širokú ponuku miešaniek a osív, ktoré sú určené priamo pre vysievanie v našich revíroch . Zmesi sú určené pre našu geografickú polohu do nížinatých a horských oblastí. Osivá sú prispôsobené potrebám rôznych druhov divej zveri. V prípade akýkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0915 102 107 alebo na WWW.LOVTEK.SK

Kompletnú ponuku nájdete TU: https://www.lovtek.sk/kategoria-produktu/osiva-a-miesanky-pre-zver/

 

RNDr. Peter Kaššák, OZ ZELEŇ

Pridaj komentár

LOVTEK