Ako jelene zhadzujú parohy a prečo to robia?

Ako jelene zhadzujú parohy a prečo to robia?

Fascinuje vás zložitý proces vývoja parožia u jeleňov? Poďme sa spolu ponoriť do sveta “parohov” a odhaľme tajomstvá, ktoré stoja za ich vznikom. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako jelene zhadzujú parohy a prečo to robia? V tomto článku preskúmame zaujímavý proces zhadzovania parožia u jeleňov. Ich regenerácia je fascinujúcim procesom, ktorý je ovplyvnený mnohými faktormi. Poznanie týchto javov môže byť užitočné nielen pre poľovníkov, ale aj pre všetkých milovníkov prírody.

Najstaršie jelene s najväčším parožím zhadzujú  ako prvé, zvyčajne od konca februára. Ako sa dni predlžujú a počasie sa začína otepľovať, títo ostrieľaní veteráni sa rozchádzajú so svojimi pôsobivými pokrývkami hlavy. Je to pohľad na to, ako bez námahy zhadzujú svoje parohy a v nasledujúcich mesiacoch uvoľňujú miesto pre nový rast. Neskôr sa zapájajú aj mladšie jelene, ktorým v marci a apríli parožie odpadáva. Veľkosť a kvalitu parožia ovplyvňuje kombinácia faktorov vrátane genetiky jeleňa, kvality prostredia a jeho stravy. 

Proces regenerácie

Pri zhadzovaní parožia sa na miestach prichytenia parožia tvoria krvavé rany s opuchnutými a lesklými okrajmi, ktoré sú mierne vyvýšené a v strede sa hromadí krv. Rozsah krvácania sa môže v priebehu času meniť. Rana sa zahojí po jednom až dvoch dňoch, keď krv vyschne a vytvorí sa chrasta. Chrasta sa postupne zmenšuje a odhaľuje dva malé púčiky, ktoré budú ďalej rásť. Rast regenerovaného parožia je porovnateľný alebo rýchlejší ako u ihličnanov.

Opätovný rast parožia

Keď jeleň zhodí parohy, začne sa pozoruhodný proces. Začínajú rásť nové parohy, ktoré omladzujú jeleňov a pripravujú ich na výzvy, ktoré ich čakajú. Opätovný rast parožia je fascinujúci cyklus, ktorý sa rok čo rok opakuje a zabezpečuje, že tieto zvieratá zostanú silné a zdravé. Je dôležité poznamenať, že zhadzovanie parožia nie je pre jeleňov bolestivý proces. V skutočnosti je to celkom prirodzené a potrebné pre ich celkovú pohodu. Zhadzovaním parožia si jeleň dokáže šetriť energiu a zdroje, čo im umožňuje sústrediť sa na iné životne dôležité činnosti, ako je hľadanie potravy a párenie počas obdobia rozmnožovania.

Pochopenie tvorby parožia

Vývoj parožia u jelenej zveri pozostáva z dvoch odlišných javov: tvorby a regenerácie. Tvorba je úzko spojená s dosiahnutím puberty (5-7 mesiacov) a prahovej telesnej hmotnosti dosiahnutej koncom zimy alebo začiatkom skorej jari. Výsledkom je rast známych púčikov parožia. Predpokladané miesto rastu parožia je viditeľne označené srsťou rôznych farieb alebo ako kostnaté hrebene za očnými jamkami. Veľkosť kostných hrebeňov sa medzi jednotlivcami líši, s rozsahom výšky 2,5-6,5 mm.

Fázy rastu púčnice parožia

Rast púčikov parožia je rozdelený do štyroch štádií, pričom druhá fáza nastáva, keď budúci rast parožia dosiahne výšku 5-10 mm. Špecifická výška púčika parožia sa pohybuje okolo 5-6 cm. Po zhodení parožia, či už ide o prvú sadu alebo ďalšie, nastáva jav zvaný regenerácia.

Faktory ovplyvňujúce rast parožia

Genetika jedinca, vek, výživa a kvalita životného prostredia zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri ovplyvňovaní rastu parožia. Rast parožia úzko súvisí s cirkulujúcou hladinou testosterónu v tele jeleňa. Okrem toho si vyžaduje značný dopyt po mineráloch získaných z kostrovej štruktúry jeleňa, pričom k najväčšej strate minerálov dochádza v kostiach, ako sú rebrá.

Význam zachovania a ochrany

V tomto období je pre jelene kľúčové dostatočný odpočinok. Bežne sa však stretávame s veľkým množstvom ľudí, ktorí hľadajú zhodené parohy. Je dôležité mať na pamäti, že na takúto činnosť je potrebné povolenie od miestneho poľovníckeho združenia. Neexistencia takéhoto povolenia predstavuje porušenie zákona. Zver je v tomto období vyčerpaná a zbytočné vyrušovanie ju ešte viac oslabuje.

Zber parohov na našom území reguluje § 24 ods. 3 písm. g zákona o poľovníctve, ktorý zakazuje „privlastniť si trofej nájdenej uhynutej zveri alebo zbierať parožie bez povolenia užívateľa poľovného revíru“.

Využitie zhodov

Nájdené parohy slúžia ako cenná informácia pre poľovníkov o hustote, početnosti a genetike jelenej zveri. Parožie má aj rôzne iné využitie, vrátane dekoratívnych účelov (výroba nábytku, lustre, rukoväte nožov, gombíky, šperky atď.), v zdravotníctve a pri výrobe doplnkov (žuvacie kostí) pre našich štvornohých spoločníkov.

Na krásnu spomienku si viete u nás v eshope objednať aj živicové lebky pod trofeje.  Lebka je dostatočne pevná na uchytenie parohov, čo umožňuje dokonalé zhodenie trofeje. S jej jemne obrúsenou púčnicou máte možnosť presne dopasovať Váš paroh na púčnicu, zabezpečujúc tak bezchybnú prezentáciu. 

Pridaj komentár

LOVTEK