Tvorba políčok pre drobnú zver v praxi

Tvorba políčok pre drobnú zver v praxi

Firma Lovtek už niekoľko rokov úspešne spolupracuje s OZ ZELEŇ. Toto združenie sa venuje okrem iných tém aj téme zvyšovania biodiverzity malej zveri na Slovensku. Preto nás spoločne potešil kontakt na predstaviteľov Poľovnej spoločnosti Mojzesovo, ktorá sa aktívne a úspešne zapája do krajinotvorby a vytváraní vhodnej biodiverzity pre drobnú zver. A práve preto sme spojili sily a spolu s  OZ ZELEŇ sme darovali časť potrebného osiva pre rok 2021.

 Tvorba políčok pre drobnú zver v praxi

Revír poľovnej spoločnosti Mojzesovo sa rozprestiera v dvoch katastrálnych územiach obcí Mojzesovo a Malá Maňa s celkovou výmerou 1007 ha. Revír je zaradený do oblasti s chovom malej zveri, prevláda tu zajac, bažant a stabilná populácia srnčej zveri. Okrem takpovediac štandardnej poľovníckej praxe pozostávajúcej z prikrmovania zveri v zimných mesiacoch majú v revíry rozmiestnených aj 24 napájačiek na vodu.V agrárnej krajine bolo jediným východiskom zvyšovania kvality prostredia divo žijúcej zveri iba zakladanie políčok, remízok či vetrolamov. V každej z týchto menovaných častí si zver nachádza úkryt, potravu a pokoj. Netreba ani zabudnúť na fakt, že týmto spôsobom sa krajine navracia jej pôvodný vzhľad, zvyšuje sa jej rozmanitosť a úživnosť. Ak to vnímame ako celok, mal by to byť celospoločenský záujem.

Úzka spolupráca s obcou vyústila do možnosti prenajať si obecné pozemky a vytvoriť tak prívetivejšie prostredie pre zver. Aj obec si je vedomá problémov v jej okolí, a preto aj sama vytvára projekty výsadby stromov a obnovy starých remízok. Postupom času si však poľovníci z Mojzesova pôdu prenajali aj od súkromných osôb a vznikol tak zaujímavý koncept zvýšenia upadajúcej populácie zajacov a bažantov, ba až možnosť návratu niektorých pôvodných druhov zvery ako je jarabica či prepelica do našej prírody. K dnešnému dňu obhospodarujú na niekoľkých políčkach približne 10 ha pôdy, všetko na vlastné náklady. Každoročne sejú miešanky plodín vhodných pre zvýšenie atraktívnosti prostredia pre malú zver. Každoročne vysadia aj niekoľko stoviek stromov v chotári.

Tvorba políčok pre drobnú zver v praxi
Tvorba políčok pre drobnú zver v praxi

Po vzájomnej dohode sa zástupcovia všetkých troch zainteresovaných subjektov stretli pri traktore, aby osiali 3,5 ha. Jednalo sa konkrétne o zmes WSM1, ktorá ponúka kryt až do výšky 0,75 metra v prvom roku. V druhom roku pestovania dosahuje výšku až 1,75 m. Zmes  WSM1 sa ujala veľmi pekne a počas roka bolo možné sledovať, ako sa stala krytom a potravnou základňou mnohých druhov (nie len tých poľovných). V prvom roku je ešte skoro hodnotiť výsledky, nakoľko zmes je plánovaná ako 2,5 ročná. Avšak veríme, že v druhom a treťom roku na jar sa stane aj miestom, kde budú položené základy životov novej generácie zajacov, bažantov a iných živočíchov nížinnej krajiny Slovenska. Dúfame, že naša spoločná snaha vyústi do skvelej spolupráce s viditeľnými výsledkami. Tvorba políčok pre drobnú zver je veľmi dôležitá a musí sa aplikovať aj v praxi.

Veľkosť políčka po žatve okolitej repky
Veľkosť políčka po žatve okolitej repky

V našej ponuke nájdete širokú paletu miešaniek a osív, ktoré sú určené priamo pre vysievanie v našich revíroch. Zmesi sú určené pre našu geografickú polohu do nížinatých  a horských oblastí. Osivá sú prispôsobené potrebám rôznych druhov divej zveri. V prípade akýkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0915 102 107 alebo si pozrite ponuku na WWW.LOVTEK.SK .

Kompletnú ponuku nájdete TU https://www.lovtek.sk/kategoria-produktu/osiva-a-miesanky-pre-zver/

LOVTEK