Prečo je dôležitý výsev políčok v revíri?

Prečo je dôležitý výsev políčok v revíri?

Plán starostlivosti o zver, ktorý musí každoročne vypracovať poľovný hospodár revíru, obsahuje odsek D) lúky, políčka, remízky a ohryzové plochy. Zväčša sú tieto kolónky vyplnené identicky ako v predošlom roku. Avšak je na zamyslenie, či by sa nedalo robiť niečo. Prečo je teda dôležitý výsev políčok v revíri? Jednoducho pre to, aby sme zvýšili úživnosť revíru, znížili škody na porastoch poľnohospodárskych kultúr či zmladenia v lesných porastoch a taktiež zatraktívnili ponuku potravy pre voľne žijúcu zver. Vytvorenie políčka je dôležitým prínosom pre životné prostredie. Poľnohospodárske monokultúry nielen poškodzujú pôdu a rastliny, ale tiež berú zvieratám cennú a kvalitnú potravu.

Pri tvorbe políčka by sme mali dbať hlavne na rôznorodosť a rozmanitosť semien. Nie je potrebné sa brániť výsevu nových kvalitných zmesí. Veľmi dôležité je tiež pre akú zver chceme políčko zasiať. V ponuke sú rôzne zmesi určené pre zver jeleniu, danieliu, muflóniu, diviačiu, zajačiu, bažantiu a jarabičiu. Taktiež sú zmesi, ktoré sú univerzálne pre všetky druhy zveri. Na jednej strane bude políčko ako zdroj obživy, na druhej bude dobrým krytom pre drobnú zver. Zmesi sú rôznorodé svojím zložením, v ktorých sú namiešané rôzne semená tráv, strukovín, ďatelín a bylín.

Prečo je dôležitý výsev políčok v revíri?

Benefit pre drobnú zver

V revíroch s chovom malej zveri je viac ako pravdepodobné, že aspoň niekoľko členov poľovníckej spoločnosti má na liste vlastníctva ornú pôdu. No zväčša je prenajímaná poľnohospodárskemu subjektu výmenou za minimálne nájomné, alebo naturálie, ktorými sa prikrmuje zver v zimných mesiacoch. Ale len tá zver, ktorá prežije živorenie v nevhodnej krajine poľnohospodársky intenzívne obrábanej, alebo ustojí tlak predátorov na limitovaných plochách vhodných ako úkryt. Dá sa však na vec pozrieť aj inak. Existuje aj možnosť vziať svoju pôdu do vlastného obhospodarovania a vytvoriť viacej krytu a priaznivého habitatu malej zveri.

Horské plochy

V horských a podhorských revíroch je taktiež veľa možností nájsť si vhodné osivo pre políčka. Je možné napríklad starý trvalo trávnatý porast obnoviť sejbou. Oživiť ho inými druhmi bylín, ktoré má raticová zver rada. Je to hneď niekoľko benefitov ukrytých za jednou prácou. Odlákame zver z jej nájazdov na poľnohospodárske kultúry a znížime tak čiastočne škody na poľnohospodárskych plodinách. Vhodne osiatou skladbou rastlín môžeme taktiež odlákať zver a zamedziť ohryzu mladých terminálov zmladenia drevín. No a benefitom je aj možnosť lovu na plochách, kde zver prichádza za atraktívnou pašou.

Či už sa jedná o zmesku kyslých tráv pre diviačiu zver, zmes strukovín a ďatelín alebo zmes sladkých tráv slúžiacich ako pastva pre raticovú zver. Vždy sa dá nájsť tá správna zmes pre potreby každého revíru. Potrebná je len dohoda s obhospodarovateľom, nájomcom, alebo vlastníkom a začať sa zaoberať týmito možnosťami. V opačnom  prípade bez investície do revíru sa môže stať, že budeme už len platiť škody a príspevky a benefity budú ubúdať.

Prečo je dôležitý výsev políčok v revíri?

V ponuke firmy Lovtek nájdete širokú ponuku miešaniek a osív, ktoré sú určené priamo pre vysievanie v našich revíroch . Zmesi sú určené pre našu geografickú polohu do nížinatých  a horských oblastí. Osivá sú prispôsobené potrebám rôznych druhov divej zveri. V prípade akýkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0915 102 107 alebo pre bližšie informácie si pozrite ponuku TU

Autor: RNDr. Peter Kaššák PhD.

OZ ZELEŇ

LOVTEK