AKO VÁBIŤ JELEŇA NA RUČADLO FAULHABER JEDNODUCHO?

Úspešné používanie vábničky FAULHABER si  nevyžaduje len perfektnú manipuláciu s týmto ručadlom, ale je potrebné  pochopiť aj význam rozličných hlasov volaní jeleňov v prírode počas jelenej ruje.

Starší jeleň má zvyčajne nižšie položený hlas. Namiesto slabiky “oo”, ktorá sa dá počuť vo výzvach mladších jeleňov, staršie jelene budú znieť ako “oh” alebo “u”. Okrem toho staršie jelene, sú oveľa menej komunikujúce. Na konci jelenej ruje môžu mať aj mladšie jelene chrapľavý a spodný hlas, takže si na toto treba dať pozor.

 class=

AKÉ SÚ NAJPOUŽÍVANEJŠIE HLASY PRI VÁBENÍ JELEŇA?

Teraz si povieme, ako docieliť na ručadle Faulhaber jednotlivé hlasy, pomocou vábničky a antonačnej schémy.

Výslovnosť slabík:

  • ö = o
  • a = ah
  • ä = a
  • u = oo

Hlas mladého hľadajúceho jeleňa

Ručadlo si plne vysunieme a následne si posledný 3 diel zľahka uvoľníme rukou. Potom začneme vydávať tóny, podľa nižšie uvedenej schémy. Takzvané rozchrapenie na konci, nie je až tak dôležité, nakoľko mladý jeleň ešte nemá  dozretý hlas. Takto dokážeme napodobniť veľmi verný hlas mladého hľadajúceho jeleňa.

 class=

Hlas mladého hľadajúceho jeleňa

Na ručadle si len zľahka uvoľníme rukou  všetky jeho diely. Pri tomto hlase musíme už používať vábničku tak, že ju pri vábení vysúvame a späť zasúvame. Ručadlo Faulhaber má veľmi dobré rezonančné vlastnosti a dokážeme, tak napodobniť veľmi verný hlas starého hľadajúceho jeleňa.

 class=

Hlas jeleňa, ktorý ovládol stádo jeleníc

Na ručadle si len zľahka uvoľníme rukou  všetky jeho diely. Pri tomto hlase musíme už používať vábničku tak, že ju pri vábení vysúvame a späť zasúvame. Tento hlas obsahuje celú škálu hlasových prejavov od pokojného mrmlania a zhánania čriedy až po odbíjanie svojho soka alebo bočných jeleňov.

 class=

Hlas jeleňa, ktorý sa vyhráža svojmu súperovi

Pri tomto hlase musíme už používať celé ručadlo tak, že pri vábení vysúvame a spätne zasúvame. Pri tomto hlase sa snaží jeleň imponovať tomu druhému. To znamená že, silnejší jeleň sa snaží zahnať toho slabšieho.

 class=

Video ukážka:https://youtu.be/4Szsp07pawg

LOVTEK