Ako sa pripraviť na srnčiu sezónu?

Ako sa pripraviť na srnčiu sezónu?

Od 16. mája sa začína doba lovu srncov. V úvodnom období sezóny by sme sa mali hlavne venovať správnemu výberu a selektívnemu odstrelu. Mali by sme zabezpečiť , že do obdobia ruje sa musia dostať hlavne nádejní srnci, ktorý sú v  dobrej kondícii a majú vysokú hodnotou chovnosti. Tieto kritériá sa musia samozrejme vhodne posudzovať s aktuálnym stavom kvality srnčích trofejí v danej poľovnej oblasti.

Samozrejme dobrá príprava v úvode sezóny je veľmi dôležitá,  pretože Vám to  môže zabezpečiť úspech pri love .V prvých mesiacoch doby lovu by sa poľovníci mali zamerať hlavne na pozorovanie srncov. Musíme odsledovať odkiaľ srnčia zver vychádza,  kde sa najradšej zdržuje a kde sa chodí vždy pásť.

Značkovanie teritória srnca

 S jarným a rozpadom srnčích čried sa znášanlivosť medzi sebou končí a srnci si začínajú aktívne vyhľadávať svoje teritóriá, ktoré si okamžite značkujú. Tu by sme mali naozaj zbystriť svoju pozornosť. Takéto hrabaniská by sme mali intenzívne navštevovať, aby sme dokázali dobre odsledovať,  aký srnec ich navštevuje. Srnec otĺka stromy a kríky aj  na hranici svojho územia, čo je takzvané optické a pachové značkovanie. Hľadanie teritória a jeho hájenie záleží hlavne na kondícii a veku srnca. Mladučké srnce sú väčšinou v teritóriu starého srnca trpení, nakoľko nemajú silu na hájenie toho vlastného. Podľa pravidiel správania sa srnčej zveri je starší srnec vždy nadradený tomu mladšiemu .

Ako sa pripraviť na srnčiu sezónu?

Aké by mali byť pravidlá lovu srnčej zveri?

I. veková trieda

Pri tejto vekovej triede by sa mala odloviť väčšina srncov, ktorí jednoducho nepatria do chovu. Mali by to byť jedince s malou trofejovou hodnotou (gombičkár, ihličiak). Naopak chovné srnce I. vekovej triedy musia disponovať patrične vysokým parožím, zodpovedajúcim priemeru chovnej oblasti v ktorej sa nachádza. Chovní jedinci by mali mať dobre vyvinuté púčnice, prípadne výsady a výšku parožia. Je zlé sa domnievať, že srnci, ktorí neskoro vytĺkajú, sú chorí. Naopak, ak sú primerane vyvinutí, sú to srnci veľmi nádejní a súci na chov.  

Ako sa pripraviť na srnčiu sezónu?

II. veková trieda

V tejto vekovej triede by mali byť výradové jedince s podpriemernými, slabými ružicami s podpriemernou výškou parožia, s úzkym parožím a hlavne s parožím bez výsad. Toto je veľmi dôležitá genetická vada. Musí jednoducho spĺňať zodpovedajúce kritéria priemeru chovnej oblasti v ktorej sa nachádza.

Ako sa pripraviť na srnčiu sezónu?

III. veková trieda

Táto veková trieda by  mala  predstavovať celkovú úroveň a kvalitu chovu. Za jedného silného trofejového srnca, ktorý sa odloví , by nám mali zostať daľší jemu podobní. Všeobecne  by malo platiť, že chovné a  dobré jedince ponechávame čo najdlhšie, pretože každý dobrý srnec, aj keď je starší, dáva geneticky dobrých potomkov. Tu by sme v odstrele mali dať prednosť srncom škodníkom, srnce s nepravidelným parožím.

Ako sa pripraviť na srnčiu sezónu?

Pri potulkách prírodou, pozorovaní  a hľadaní srncov môžeme v prírode zažiť nezabudnuteľné zážitky. Taktiež získame cenné informácie o stave populácie, ktorá sa nachádza v revíry. Na srnčiu  sezónu byť treba dobre pripravený.  U nás nájdete najväčší výber vábničiek na srnčiu zver na Slovensku a taktiež iné praktické pomôcky TU https://www.lovtek.sk/kategoria-produktu/vsetko-pre-lov-srnca/

LOVTEK